Nowe firmy wg daty utworzenia

Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 550
2
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 463
3
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 360
4
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 273
5
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 173
6
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G45 159
7
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
( Informacja i komunikacja )
J62 136
8
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 111
9
Edukacja
( Edukacja )
P85 109
10
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
( Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości )
L68 108
Pozostałe... 1156

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 918
2 Wielkopolskie 479
3 Śląskie 454
4 Małopolskie 412
5 Dolnośląskie 381
6 Pomorskie 331
7 Łódzkie 219
8 Kujawsko-pomorskie 199
9 Zachodniopomorskie 198
10 Lubelskie 183
11 Podkarpackie 171
12 Lubuskie 126
13 Warmińsko-mazurskie 118
14 Świętokrzyskie 106
15 Podlaskie 104
16 Opolskie 99