Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy
lub telefonicznie: 222-302-855

Data Intelligence - 100% knowledge to a growing business
pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
NIP: 5252813314, Regon: 385370419, KRS: 824526, Kapitał: 10.000 zł
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować lub masz dodatkowe pytania, zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego: