Nowe firmy wg daty utworzenia

Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 1619
2
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 1421
3
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 884
4
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 800
5
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 648
6
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
( Informacja i komunikacja )
J62 564
7
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 460
8
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 392
9
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M69 322
10
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
( Przetwórstwo przemysłowe )
C25 238
Pozostałe... 2381

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 2553
2 Wielkopolskie 1395
3 Śląskie 1369
4 Małopolskie 1113
5 Dolnośląskie 1074
6 Pomorskie 918
7 Łódzkie 790
8 Zachodniopomorskie 673
9 Kujawsko-pomorskie 621
10 Lubelskie 529
11 Podkarpackie 490
12 Warmińsko-mazurskie 395
13 Lubuskie 370
14 Świętokrzyskie 325
15 Podlaskie 302
16 Opolskie 239