Nowe firmy wg daty utworzenia

Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 1307
2
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 1073
3
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 927
4
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 431
5
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
( Informacja i komunikacja )
J62 427
6
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 416
7
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 362
8
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 343
9
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M69 336
10
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
( Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca )
N81 199
Pozostałe... 2035

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 1872
2 Śląskie 1116
3 Wielkopolskie 1056
4 Małopolskie 941
5 Pomorskie 764
6 Dolnośląskie 728
7 Łódzkie 651
8 Kujawsko-pomorskie 558
9 Zachodniopomorskie 510
10 Podkarpackie 441
11 Lubelskie 419
12 Warmińsko-mazurskie 367
13 Podlaskie 264
14 Lubuskie 258
15 Świętokrzyskie 210
16 Opolskie 175