Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 35766
2
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 33376
3
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 16317
4
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 13463
5
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 12557
6
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
( Informacja i komunikacja )
J62 11415
7
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 10449
8
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 8969
9
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M69 6649
10
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M71 5220
Pozostałe... 50122

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 57076
2 Śląskie 28852
3 Wielkopolskie 28781
4 Małopolskie 27536
5 Dolnośląskie 24035
6 Pomorskie 21618
7 Łódzkie 17459
8 Zachodniopomorskie 15102
9 Kujawsko-pomorskie 13510
10 Lubelskie 12530
11 Podkarpackie 12298
12 Warmińsko-mazurskie 8755
13 Lubuskie 7946
14 Świętokrzyskie 7832
15 Podlaskie 7010
16 Opolskie 5312