Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 45327
2
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 39790
3
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 18669
4
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 17416
5
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 14186
6
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 12890
7
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
( Informacja i komunikacja )
J62 11344
8
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 9450
9
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M69 8448
10
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
( Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca )
N81 6291
Pozostałe... 58727

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 66502
2 Śląskie 34501
3 Wielkopolskie 34108
4 Małopolskie 31944
5 Dolnośląskie 28583
6 Pomorskie 25518
7 Łódzkie 19341
8 Zachodniopomorskie 18246
9 Kujawsko-pomorskie 16664
10 Lubelskie 14665
11 Podkarpackie 13977
12 Warmińsko-mazurskie 10175
13 Lubuskie 9487
14 Świętokrzyskie 8837
15 Podlaskie 8510
16 Opolskie 6572