Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 50698
2
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 37293
3
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 16098
4
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 14643
5
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 14436
6
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 12984
7
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
( Informacja i komunikacja )
J62 8782
8
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M69 7404
9
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 7053
10
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
( Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca )
N81 6956
Pozostałe... 55850

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 63561
2 Śląskie 35207
3 Wielkopolskie 34218
4 Małopolskie 31063
5 Dolnośląskie 27948
6 Pomorskie 25580
7 Łódzkie 20574
8 Zachodniopomorskie 18798
9 Kujawsko-pomorskie 16646
10 Lubelskie 15449
11 Podkarpackie 14251
12 Warmińsko-mazurskie 10773
13 Lubuskie 9150
14 Podlaskie 8961
15 Świętokrzyskie 8820
16 Opolskie 6705