Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 61629
2
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 35216
3
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 15108
4
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 14955
5
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 13717
6
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 13176
7
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M69 7849
8
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
( Informacja i komunikacja )
J62 7694
9
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 6805
10
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
( Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca )
N81 6527
Pozostałe... 55626

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 65556
2 Śląskie 36027
3 Wielkopolskie 35581
4 Małopolskie 30859
5 Dolnośląskie 28957
6 Pomorskie 25681
7 Łódzkie 21330
8 Zachodniopomorskie 19073
9 Kujawsko-pomorskie 18226
10 Lubelskie 15582
11 Podkarpackie 14855
12 Warmińsko-mazurskie 11440
13 Lubuskie 9824
14 Świętokrzyskie 9719
15 Podlaskie 8894
16 Opolskie 7378