Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 54189
2
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 34469
3
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 14733
4
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 13907
5
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 13817
6
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 12153
7
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
( Informacja i komunikacja )
J62 6909
8
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 5835
9
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
( Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca )
N81 5604
10
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M69 5447
Pozostałe... 52183

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 57961
2 Śląskie 34073
3 Wielkopolskie 33180
4 Małopolskie 29399
5 Dolnośląskie 27572
6 Pomorskie 23636
7 Łódzkie 19794
8 Zachodniopomorskie 17573
9 Kujawsko-pomorskie 16058
10 Lubelskie 14540
11 Podkarpackie 13184
12 Warmińsko-mazurskie 10492
13 Lubuskie 9554
14 Podlaskie 8901
15 Świętokrzyskie 8790
16 Opolskie 6445