Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 51753
2
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 31841
3
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 15136
4
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 14677
5
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 12948
6
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 10577
7
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M69 6062
8
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
( Informacja i komunikacja )
J62 5871
9
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M71 5069
10
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
( Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca )
N81 4985
Pozostałe... 48143

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 53639
2 Śląskie 32100
3 Wielkopolskie 30129
4 Małopolskie 27513
5 Dolnośląskie 25851
6 Pomorskie 22585
7 Łódzkie 18590
8 Zachodniopomorskie 17152
9 Kujawsko-pomorskie 16387
10 Lubelskie 13843
11 Podkarpackie 12523
12 Warmińsko-mazurskie 9990
13 Lubuskie 8798
14 Świętokrzyskie 8607
15 Podlaskie 8257
16 Opolskie 6403