Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 46900
2
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 31918
3
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 14493
4
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 13152
5
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 10875
6
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 10315
7
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M69 5897
8
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M71 5350
9
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
( Informacja i komunikacja )
J62 5336
10
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
( Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca )
N81 4732
Pozostałe... 42178

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 50456
2 Śląskie 31519
3 Wielkopolskie 28358
4 Małopolskie 25789
5 Dolnośląskie 23878
6 Pomorskie 19760
7 Łódzkie 18073
8 Zachodniopomorskie 15112
9 Kujawsko-pomorskie 13739
10 Lubelskie 13374
11 Podkarpackie 11857
12 Warmińsko-mazurskie 9588
13 Lubuskie 8574
14 Świętokrzyskie 8114
15 Podlaskie 7330
16 Opolskie 6388