Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 33676
2
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 23873
3
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 11904
4
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 11105
5
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 10998
6
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 7480
7
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M71 4391
8
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
( Informacja i komunikacja )
J62 4163
9
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M69 4139
10
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 3469
Pozostałe... 36335

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 40378
2 Śląskie 24199
3 Wielkopolskie 22019
4 Małopolskie 20641
5 Dolnośląskie 18653
6 Pomorskie 16215
7 Łódzkie 13949
8 Zachodniopomorskie 12180
9 Kujawsko-pomorskie 11631
10 Lubelskie 9904
11 Podkarpackie 9371
12 Warmińsko-mazurskie 7454
13 Lubuskie 6633
14 Świętokrzyskie 6195
15 Podlaskie 5655
16 Opolskie 5038