Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 26562
2
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 22519
3
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 11363
4
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 10512
5
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 10277
6
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 5552
7
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M69 3840
8
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M71 3663
9
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
( Przetwórstwo przemysłowe )
C25 3386
10
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
( Informacja i komunikacja )
J62 3314
Pozostałe... 30364

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 36943
2 Śląskie 20845
3 Wielkopolskie 20321
4 Małopolskie 17994
5 Dolnośląskie 16608
6 Pomorskie 14478
7 Łódzkie 12336
8 Zachodniopomorskie 10829
9 Kujawsko-pomorskie 9943
10 Lubelskie 8477
11 Podkarpackie 7399
12 Warmińsko-mazurskie 6205
13 Lubuskie 5613
14 Świętokrzyskie 5139
15 Podlaskie 4947
16 Opolskie 4596