Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 21754
2
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 18612
3
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 9433
4
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 8806
5
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 8342
6
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 4584
7
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M71 3748
8
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M69 3697
9
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
( Informacja i komunikacja )
J62 2787
10
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
( Przetwórstwo przemysłowe )
C25 2735
Pozostałe... 24281

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 32832
2 Śląskie 17935
3 Wielkopolskie 17193
4 Małopolskie 15143
5 Dolnośląskie 13883
6 Pomorskie 11536
7 Łódzkie 10351
8 Zachodniopomorskie 9019
9 Kujawsko-pomorskie 8162
10 Lubelskie 7168
11 Podkarpackie 6358
12 Warmińsko-mazurskie 5071
13 Lubuskie 4871
14 Świętokrzyskie 4286
15 Podlaskie 3783
16 Opolskie 3694