Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 21098
2
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 12791
3
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 8290
4
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 8047
5
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 7758
6
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 4018
7
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M69 3731
8
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M71 3176
9
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 2497
10
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
( Informacja i komunikacja )
J62 2496
Pozostałe... 21023

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 29814
2 Śląskie 15560
3 Wielkopolskie 14908
4 Małopolskie 13261
5 Dolnośląskie 12112
6 Pomorskie 9943
7 Łódzkie 9355
8 Zachodniopomorskie 8018
9 Kujawsko-pomorskie 7123
10 Lubelskie 5947
11 Podkarpackie 5425
12 Warmińsko-mazurskie 4340
13 Lubuskie 4120
14 Świętokrzyskie 3753
15 Podlaskie 3384
16 Opolskie 3275