Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 18657
2
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 14903
3
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 8716
4
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 7211
5
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M69 6620
6
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 6374
7
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 3279
8
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M71 2405
9
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 1922
10
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
( Przetwórstwo przemysłowe )
C25 1794
Pozostałe... 17129

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 25500
2 Śląskie 15322
3 Wielkopolskie 12927
4 Małopolskie 11541
5 Dolnośląskie 11123
6 Pomorskie 9084
7 Łódzkie 9054
8 Zachodniopomorskie 7786
9 Kujawsko-pomorskie 6561
10 Lubelskie 5827
11 Podkarpackie 4869
12 Warmińsko-mazurskie 3883
13 Lubuskie 3834
14 Podlaskie 3816
15 Świętokrzyskie 3722
16 Opolskie 2800