Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 850
2
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 519
3
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 323
4
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M74 270
5
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 246
6
Edukacja
( Edukacja )
P85 229
7
Działalność usługowa związana z wyżywieniem
( Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi )
I56 164
8
Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M73 158
9
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 138
10
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M71 133
Pozostałe... 1210

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 1184
2 Małopolskie 779
3 Śląskie 618
4 Wielkopolskie 611
5 Pomorskie 511
6 Dolnośląskie 487
7 Łódzkie 305
8 Kujawsko-pomorskie 277
9 Lubelskie 238
10 Zachodniopomorskie 228
11 Podkarpackie 199
12 Warmińsko-mazurskie 167
13 Lubuskie 143
14 Podlaskie 141
15 Świętokrzyskie 119
16 Opolskie 98

Mapa zarejestrowanych firm