Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 584
2
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 396
3
Zakwaterowanie
( Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi )
I55 255
4
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 217
5
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 169
6
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 168
7
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M74 141
8
Działalność usługowa związana z wyżywieniem
( Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi )
I56 125
9
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
( Budownictwo )
F41 123
10
Edukacja
( Edukacja )
P85 121
Pozostałe... 1041

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 849
2 Małopolskie 443
3 Pomorskie 442
4 Śląskie 442
5 Wielkopolskie 404
6 Zachodniopomorskie 343
7 Dolnośląskie 343
8 Łódzkie 274
9 Kujawsko-pomorskie 219
10 Lubelskie 203
11 Podkarpackie 173
12 Warmińsko-mazurskie 152
13 Lubuskie 136
14 Świętokrzyskie 111
15 Podlaskie 91
16 Opolskie 81

Mapa zarejestrowanych firm