Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 414
2
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 189
3
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 169
4
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 95
5
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 91
6
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G45 86
7
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M74 64
8
Edukacja
( Edukacja )
P85 60
9
Działalność usługowa związana z wyżywieniem
( Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi )
I56 57
10
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M71 56
Pozostałe... 627

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 427
2 Dolnośląskie 210
3 Małopolskie 202
4 Wielkopolskie 171
5 Śląskie 165
6 Pomorskie 154
7 Łódzkie 134
8 Zachodniopomorskie 109
9 Kujawsko-pomorskie 103
10 Podkarpackie 97
11 Lubelskie 87
12 Warmińsko-mazurskie 80
13 Świętokrzyskie 72
14 Podlaskie 60
15 Lubuskie 54
16 Opolskie 44

Mapa zarejestrowanych firm