Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 1172
2
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 525
3
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 449
4
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 302
5
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M74 242
6
Edukacja
( Edukacja )
P85 232
7
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 216
8
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
( Budownictwo )
F41 194
9
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M71 164
10
Działalność usługowa związana z wyżywieniem
( Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi )
I56 159
Pozostałe... 1341

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 1313
2 Małopolskie 814
3 Wielkopolskie 687
4 Śląskie 657
5 Dolnośląskie 653
6 Pomorskie 520
7 Łódzkie 398
8 Kujawsko-pomorskie 364
9 Lubelskie 319
10 Zachodniopomorskie 278
11 Podkarpackie 276
12 Warmińsko-mazurskie 252
13 Świętokrzyskie 249
14 Lubuskie 207
15 Podlaskie 193
16 Opolskie 133

Mapa zarejestrowanych firm