Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 258
2
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 243
3
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 117
4
Działalność usługowa związana z wyżywieniem
( Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi )
I56 101
5
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 89
6
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 88
7
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 84
8
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M74 75
9
Edukacja
( Edukacja )
P85 64
10
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
( Budownictwo )
F41 50
Pozostałe... 537

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 457
2 Małopolskie 252
3 Śląskie 236
4 Wielkopolskie 224
5 Pomorskie 219
6 Dolnośląskie 211
7 Kujawsko-pomorskie 112
8 Zachodniopomorskie 110
9 Łódzkie 110
10 Podkarpackie 98
11 Lubelskie 95
12 Warmińsko-mazurskie 76
13 Lubuskie 62
14 Podlaskie 57
15 Świętokrzyskie 45
16 Opolskie 35

Mapa zarejestrowanych firm