Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 745
2
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 308
3
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 263
4
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 217
5
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M74 185
6
Edukacja
( Edukacja )
P85 156
7
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 133
8
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
( Budownictwo )
F41 126
9
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 126
10
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
( Przetwórstwo przemysłowe )
C25 107
Pozostałe... 1022

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 1052
2 Małopolskie 602
3 Dolnośląskie 519
4 Wielkopolskie 434
5 Śląskie 425
6 Pomorskie 420
7 Łódzkie 255
8 Zachodniopomorskie 230
9 Podkarpackie 205
10 Lubelskie 196
11 Kujawsko-pomorskie 186
12 Podlaskie 158
13 Świętokrzyskie 133
14 Warmińsko-mazurskie 121
15 Lubuskie 96
16 Opolskie 92

Mapa zarejestrowanych firm