Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 735
2
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 447
3
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 310
4
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 260
5
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 194
6
Edukacja
( Edukacja )
P85 170
7
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
( Budownictwo )
F41 162
8
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M74 156
9
Działalność usługowa związana z wyżywieniem
( Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi )
I56 131
10
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M71 118
Pozostałe... 1264

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 1226
2 Małopolskie 571
3 Wielkopolskie 536
4 Śląskie 520
5 Dolnośląskie 515
6 Pomorskie 480
7 Zachodniopomorskie 313
8 Łódzkie 308
9 Kujawsko-pomorskie 289
10 Lubelskie 275
11 Podkarpackie 253
12 Lubuskie 178
13 Podlaskie 170
14 Warmińsko-mazurskie 164
15 Świętokrzyskie 149
16 Opolskie 107

Mapa zarejestrowanych firm