Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 562
2
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 259
3
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 121
4
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 116
5
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M74 114
6
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
( Budownictwo )
F41 105
7
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 98
8
Edukacja
( Edukacja )
P85 97
9
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 76
10
Działalność usługowa związana z wyżywieniem
( Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi )
I56 70
Pozostałe... 704

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 615
2 Dolnośląskie 365
3 Śląskie 317
4 Małopolskie 301
5 Pomorskie 280
6 Wielkopolskie 252
7 Łódzkie 205
8 Kujawsko-pomorskie 160
9 Lubelskie 154
10 Zachodniopomorskie 140
11 Podkarpackie 131
12 Podlaskie 87
13 Warmińsko-mazurskie 84
14 Świętokrzyskie 77
15 Lubuskie 76
16 Opolskie 48

Mapa zarejestrowanych firm