Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 7
2
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 5
3
Pomoc społeczna bez zakwaterowania
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q88 4
4
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 3
5
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 2
6
Działalność usługowa związana z wyżywieniem
( Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi )
I56 2
7
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M69 2
8
Edukacja
( Edukacja )
P85 2
9
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 2
10
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
( Przetwórstwo przemysłowe )
C25 1
Pozostałe... 10

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 11
2 Lubuskie 6
3 Kujawsko-pomorskie 4
4 Podkarpackie 3
5 Wielkopolskie 3
6 Śląskie 3
7 Dolnośląskie 2
8 Lubelskie 2
9 Małopolskie 2
10 Opolskie 2
11 Pomorskie 1
12 Zachodniopomorskie 1