Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 72
2
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 64
3
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 54
4
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
( Budownictwo )
F41 46
5
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 38
6
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G45 32
7
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
( Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości )
L68 25
8
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 24
9
Edukacja
( Edukacja )
P85 19
10
Działalność usługowa związana z wyżywieniem
( Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi )
I56 16
Pozostałe... 207

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 131
2 Wielkopolskie 73
3 Śląskie 64
4 Dolnośląskie 57
5 Pomorskie 51
6 Małopolskie 50
7 Kujawsko-pomorskie 30
8 Łódzkie 28
9 Podkarpackie 27
10 Zachodniopomorskie 24
11 Opolskie 23
12 Podlaskie 21
13 Lubelskie 21
14 Lubuskie 18
15 Warmińsko-mazurskie 17
16 Świętokrzyskie 7

Mapa zarejestrowanych firm