Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 83
2
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 64
3
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 62
4
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
( Budownictwo )
F41 50
5
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 45
6
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 32
7
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
( Informacja i komunikacja )
J62 29
8
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G45 28
9
Działalność usługowa związana z wyżywieniem
( Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi )
I56 20
10
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 19
Pozostałe... 254

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 167
2 Wielkopolskie 76
3 Małopolskie 76
4 Śląskie 75
5 Dolnośląskie 67
6 Pomorskie 49
7 Łódzkie 43
8 Lubelskie 34
9 Podkarpackie 33
10 Zachodniopomorskie 29
11 Kujawsko-pomorskie 29
12 Świętokrzyskie 25
13 Podlaskie 20
14 Lubuskie 13
15 Opolskie 12
16 Warmińsko-mazurskie 12

Mapa zarejestrowanych firm