Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 115
2
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 106
3
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 74
4
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
( Budownictwo )
F41 59
5
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 50
6
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G45 35
7
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 33
8
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
( Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości )
L68 30
9
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 28
10
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 28
Pozostałe... 320

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 195
2 Wielkopolskie 97
3 Śląskie 86
4 Małopolskie 81
5 Dolnośląskie 72
6 Pomorskie 65
7 Łódzkie 50
8 Zachodniopomorskie 46
9 Lubelskie 42
10 Kujawsko-pomorskie 37
11 Podkarpackie 30
12 Warmińsko-mazurskie 26
13 Lubuskie 26
14 Opolskie 23
15 Świętokrzyskie 22
16 Podlaskie 21

Mapa zarejestrowanych firm