Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 81
2
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 73
3
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 68
4
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 49
5
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
( Budownictwo )
F41 39
6
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
( Informacja i komunikacja )
J62 31
7
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 28
8
Działalność usługowa związana z wyżywieniem
( Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi )
I56 22
9
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M74 22
10
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G45 18
Pozostałe... 271

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 178
2 Wielkopolskie 93
3 Małopolskie 79
4 Śląskie 72
5 Dolnośląskie 64
6 Pomorskie 48
7 Kujawsko-pomorskie 35
8 Zachodniopomorskie 34
9 Łódzkie 31
10 Podkarpackie 30
11 Warmińsko-mazurskie 26
12 Lubelskie 24
13 Świętokrzyskie 19
14 Podlaskie 16
15 Lubuskie 16
16 Opolskie 10

Mapa zarejestrowanych firm