Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 204
2
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 143
3
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 109
4
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
( Budownictwo )
F41 75
5
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 72
6
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G45 57
7
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 54
8
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
( Informacja i komunikacja )
J62 40
9
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 34
10
Działalność usługowa związana z wyżywieniem
( Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi )
I56 33
Pozostałe... 420

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 231
2 Śląskie 152
3 Wielkopolskie 136
4 Małopolskie 123
5 Dolnośląskie 117
6 Pomorskie 115
7 Łódzkie 67
8 Zachodniopomorskie 63
9 Kujawsko-pomorskie 62
10 Lubelskie 57
11 Podkarpackie 48
12 Lubuskie 45
13 Warmińsko-mazurskie 36
14 Świętokrzyskie 33
15 Opolskie 29
16 Podlaskie 26

Mapa zarejestrowanych firm