Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 3
2
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
( Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo )
A01 2
3
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 2
4
Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne
( Działalność finansowa i ubezpieczeniowa )
K66 2
5
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 2
6
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
( Przetwórstwo przemysłowe )
C26 1
7
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 1
8
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G45 1
9
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 1
10
Działalność usługowa związana z wyżywieniem
( Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi )
I56 1
Pozostałe... 6

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 5
2 Lubelskie 3
3 Lubuskie 2
4 Dolnośląskie 2
5 Kujawsko-pomorskie 2
6 Pomorskie 2
7 Śląskie 2
8 Zachodniopomorskie 1
9 Warmińsko-mazurskie 1
10 Małopolskie 1
11 Wielkopolskie 1