Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 15
2
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 5
3
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 4
4
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 3
5
Działalność usługowa związana z wyżywieniem
( Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi )
I56 3
6
Edukacja
( Edukacja )
P85 3
7
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 3
8
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
( Przetwórstwo przemysłowe )
C25 2
9
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń
( Przetwórstwo przemysłowe )
C33 2
10
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
( Budownictwo )
F41 2
Pozostałe... 21

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 20
2 Śląskie 8
3 Małopolskie 7
4 Kujawsko-pomorskie 6
5 Łódzkie 5
6 Wielkopolskie 4
7 Zachodniopomorskie 2
8 Opolskie 2
9 Podkarpackie 2
10 Podlaskie 2
11 Pomorskie 2
12 Warmińsko-mazurskie 1
13 Lubuskie 1
14 Lubelskie 1