Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 101
2
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 71
3
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 68
4
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 55
5
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
( Budownictwo )
F41 38
6
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 28
7
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 26
8
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G45 23
9
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M69 23
10
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
( Informacja i komunikacja )
J62 21
Pozostałe... 300

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 204
2 Wielkopolskie 108
3 Małopolskie 74
4 Śląskie 72
5 Dolnośląskie 68
6 Pomorskie 56
7 Kujawsko-pomorskie 43
8 Łódzkie 42
9 Podkarpackie 42
10 Zachodniopomorskie 27
11 Lubelskie 26
12 Warmińsko-mazurskie 23
13 Lubuskie 22
14 Podlaskie 21
15 Świętokrzyskie 13
16 Opolskie 12

Mapa zarejestrowanych firm