Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 81
2
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 81
3
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 60
4
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 55
5
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
( Budownictwo )
F41 42
6
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 36
7
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G45 32
8
Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne
( Działalność finansowa i ubezpieczeniowa )
K66 27
9
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 27
10
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 26
Pozostałe... 322

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 200
2 Śląskie 103
3 Wielkopolskie 92
4 Małopolskie 82
5 Dolnośląskie 75
6 Pomorskie 59
7 Łódzkie 40
8 Zachodniopomorskie 40
9 Kujawsko-pomorskie 37
10 Lubelskie 30
11 Podkarpackie 29
12 Lubuskie 27
13 Warmińsko-mazurskie 19
14 Świętokrzyskie 18
15 Opolskie 17
16 Podlaskie 15

Mapa zarejestrowanych firm