Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 263
2
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 235
3
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 118
4
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 102
5
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 89
6
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
( Informacja i komunikacja )
J62 87
7
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M74 83
8
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M69 51
9
Edukacja
( Edukacja )
P85 51
10
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
( Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca )
N81 49
Pozostałe... 426

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 273
2 Wielkopolskie 231
3 Małopolskie 217
4 Śląskie 199
5 Łódzkie 168
6 Dolnośląskie 120
7 Pomorskie 116
8 Kujawsko-pomorskie 110
9 Lubelskie 100
10 Podkarpackie 78
11 Zachodniopomorskie 60
12 Warmińsko-mazurskie 59
13 Świętokrzyskie 57
14 Podlaskie 36
15 Lubuskie 29
16 Opolskie 17