Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 914
2
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 659
3
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 549
4
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
( Informacja i komunikacja )
J62 285
5
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 262
6
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M69 237
7
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M70 224
8
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 199
9
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 180
10
Edukacja
( Edukacja )
P85 175
Pozostałe... 1366

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 1084
2 Śląskie 657
3 Wielkopolskie 578
4 Małopolskie 532
5 Pomorskie 460
6 Dolnośląskie 440
7 Zachodniopomorskie 348
8 Łódzkie 343
9 Kujawsko-pomorskie 326
10 Warmińsko-mazurskie 246
11 Podkarpackie 232
12 Lubelskie 228
13 Podlaskie 168
14 Lubuskie 150
15 Opolskie 131
16 Świętokrzyskie 103

Mapa zarejestrowanych firm