Najczęstsze branże wg PKD

Kod Ilość
1
Roboty budowlane specjalistyczne
( Budownictwo )
F43 444
2
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G47 196
3
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
( Budownictwo )
F41 126
4
Opieka zdrowotna
( Opieka zdrowotna i pomoc społeczna )
Q86 124
5
Transport lądowy oraz transport rurociągowy
( Transport i gospodarka magazynowa )
H49 103
6
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G46 99
7
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
( Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle )
G45 83
8
Pozostała indywidualna działalność usługowa
( Pozostała działalność usługowa )
S96 73
9
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M74 64
10
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
( Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna )
M69 54
Pozostałe... 633

Podział firm wg województw

Województwo Ilość
1 Mazowieckie 380
2 Małopolskie 241
3 Wielkopolskie 226
4 Dolnośląskie 192
5 Śląskie 192
6 Pomorskie 147
7 Podkarpackie 141
8 Łódzkie 126
9 Lubelskie 114
10 Zachodniopomorskie 91
11 Kujawsko-pomorskie 86
12 Świętokrzyskie 79
13 Warmińsko-mazurskie 64
14 Lubuskie 58
15 Podlaskie 53
16 Opolskie 36

Mapa zarejestrowanych firm